• slider

    The Elephant Learning in Diversity

    Learning to know, to do, to be, to live together.

  • slider

    The Elephant Learning in Diversity

    Learning to know, to do, to be, to live together.

In 2008 opgericht ter ondersteuning van organisaties in het sociale en educatieve domein te ondersteunen bij strategische vraagstukken, leer- en innovatietrajecten, projectontwikkeling, het begeleiden van veranderingsprocessen en het trainen en coachen van professionals.

Jumbo Klercq: Filosoof en levensgenieter, jarenlange ervaring als trainer, coach, werkontwikkelaar, beleidsadviseur, projectmanager. Werkzaam geweest voor bekende opleidingsorganisaties als Volkshogeschool Ons Erf, Driekant, Odyssee en Stavoor. Acht jaar bestuurslid geweest van de European Association for Education of Adults. Momenteel bestuurslid van de stichtingen Learn for Life en Participatie in Diversiteit.

THE ELEPHANT: een sterk en nobel dier met een uitstekende balanceringsvermogen en een goed geheugen, intelligentie en een lange levensduur. Een blijvend symbool van kracht en met oog voor de sociale context. De combinatie van theoretische onderbouwing, rijke praktijkervaring en vooruit denken, jarenlang verworven expertise in training en project management en het gebruik van moderne techniek en beproefde methoden om leerprocessen en sociale verandering succesvol te begeleiden en te implementeren.

Startpagina

STRATEGISCH BELEID

Advies over vraagstukken m.b.t. positionering, samenwerking, productontwikkeling en organisatieverandering

ESF, HORIZON 2020, ERASMUS+

Advies over en ondersteuning bij internationalisering, Europese uitwisseling en samenwerking, en Europese projectaanvragen

SCENARIO-ONTWIKKELING EN VERANDERING

workshops en procesbegeleiding

LEIDERSCHAPSVAARDIGHEDEN

Spiegelende workshops, coaching en klankbordgesprekken Scherp, inspirerend en geloofwaardig blijven

EEN LEVEN LANG LEREN

Levensloopbenadering en competentieontwikkeling creatie E-portfolio

ADVIES over Bildung en leercultuur

Projectontwikkeling en projectmanagement

DIVERSITEITSVRAAGSTUKKEN

The Elephant is partner in Participatie in Diversiteit

PARTCIPATIE IN Alles is Gezondheid

ACTIVITEITENPORTFOLIO

WAT WORDT UW VOLGENDE ZET?

Advies op maat over het strategisch beleid van uw organisatie

INSPIRATIEWORKSHOP

Benieuwd naar mogelijke scenario's voor een samenleving van alle leeftijden?

QUICK SCAN: is een EU-project iets voor u?

NIEUW: - HORIZON2020, - ERASMUS+ - ESF 2014-2020 - Nieuwe migratiefondsen - EU citizenship programma 2014-2020

ADVIES EN PROJECTAANPAK

Wilt u zorg en participatie slim, effectief en goedkoper combineren? Een WZSW-project maakt het mogelijk.

PARTNER IN ONTWIKKELING

Op zoek naar een gesprekspartner over sociaal ondernemerschap en burgerkracht?

PROJECTAANPAK IN DE WIJK

Leefbaarheid en innovatie bekijken vanuit het perspectief van verschillende generaties?

LEIDERSCHAP ONDER DE LOEP

Reflectieworkshop, intervisietraject of individuele coaching

ADVIES EN BEGELEIDING IN DE UITVERKOOP

Welzijn Nieuwe Stijl, De Kanteling en andere Transities

INSPIRATIEWORKSHOP

Wat te doen met de Europese Digitale Agenda en het inzetten van social media?

ADVIES EN PROJECTAANPAK

Wat te doen met de Europese Digitale Agenda en het inzetten van social media?

ADVIES EN BEGELEIDING

Inburgering, integratie en re-integratie op de arbeidsmakrt nieuwe stijl

LOKAAL NETWERKPROJECT

Allochtone jongeren oriënteren zich op de samenleving door hun netwerk te verbreden en uit te breiden - Politici, beleidsmakers en welzijnswerkers in direct contact met de doelgroep

INDIVIDUELE COACHING

De kunst van het koorddansen en veel ballen tegelijk in deluucht hoouden

TRAIN THE TRAINER seminars
COFERENTIES

voorzitterschap, inleidinge, wordlcafe’s en carrousels

IMPLEMENATIE

van veranderingsprocessen

ADVIES EN BEGELEIDING

bij netwerkontwikkeling